INWESTYCJE W GMINIE BŁAŻOWA – WRZESIEŃ 2023

Inwestycje w gminie Błażowa – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa Górna, – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa przy ul. Działowej, – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa przy ul. Spółdzielczej orazw miejscowości Błażowa Dolna, – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa przy ul. Ogrodowej, – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dowiedz się więcej…

INWESTYCJE W GMINIE BŁAŻOWA – LIPIEC 2023

9 czerwca 2023 roku została podpisana umowa z firmą Handlowo – Usługową ELEKTRA z siedzibą w Błażowej Dolnej na zrealizowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Błażowej – Zadanie 2 – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 29 czerwca 2023 roku została podpisana umowa Dowiedz się więcej…

INWESTYCJE W GMINIE BŁAŻOWA – MARZEC 2023

Początkiem roku został złożony wniosek do Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie w formie dotacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Błażowej”. Do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie został złożony wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie świetlicy Dowiedz się więcej…

INWESTYCJE W GMINIE BŁAŻOWA – LISTOPAD 2022

1. Zakończyła się przebudowa dróg gminnych współfinansowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.W ramach inwestycji nawierzchnia asfaltowa została położona na drodze gminnej nr 631 Kąkolówka Nowiny (250 m), na drodze gminnej nr 1709 w Błażowej Dolnej Mokłuczce (330 m) oraz na drodze nr 1073 w Piątkowej przy drodze łańcuckiej ( ok. 300 m). Dowiedz się więcej…

INWESTYCJE W GMINIE BŁAŻOWA – WRZESIEŃ 2022

1. Rozpoczęły się prace budowlane przy realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma i Kąkolówka”. Zadanie realizuje przedsiębiorstwo budowane AWERS Sp. z o.o. z siedzibą w Zgłobieniu przy współpracy z firmą PRO-FIX z siedzibą w Rzeszowie. Koszt inwestycji to Dowiedz się więcej…

INWESTYCJE W GMINIE BŁAŻOWA – MAJ 2022

Firma „REIN” z siedzibą w Rzeszowie rozpoczęła realizację zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej”. Zakres prac obejmuje: remont i przebudowę istniejącego budynku, likwidację istniejących instalacji zewnętrznych oraz budowę nowych instalacji i urządzeń technologicznych, budowę zbiornika wody czystej, zmianę nawierzchni układu drogowego na terenie stacji oraz przebudowę zjazdu z Dowiedz się więcej…