Inwestycje w gminie Błażowa

 1. W okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg inwestycji w placówkach oświatowych:
 2. Przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku wybudowano nowe ogrodzenie. Polepszeniu uległa również infrastruktura sportowa poprzez budowę boiska do siatkówki plażowej
  i lekkoatletycznej skoczni w dal.
 3. W Szkole Podstawowej w Błażowej Dolnej wybudowano nowe ogrodzenie oraz odnowiono parkiet na sali gimnastycznej.
 4. W Szkole Podstawowej w Białce przeprowadzono remont trzech sal lekcyjnych poprzez ich odmalowanie oraz wykonane zostały nowe wylewki i ułożone wykładziny podłogowe.
 5. W Szkole Podstawowej w Białce poprzez przeprowadzenie szeregu prac remontowych została utworzona również nowa świetlica szkolna. Inwestycja współfinansowana przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewę Leniart.
 6. W błażowskim żłobku Maluszek został przeprowadzony gruntowny remont poprzez zaadaptowanie nowych sal, utworzenie łazienki, odremontowanie korytarza, wymianę instalacji elektrycznej. W salach zamontowano klimatyzatory. Ponadto dla potrzeb żłobka zamontowana została instalacja fotowoltaiczna i wykonany został parking. Zakupione zostało dodatkowe wyposażenie sanitarne, gastronomiczne, meblowe oraz zabawki. Inwestycja współfinansowana ze środków KPO otrzymanych w ramach programu MALUCH+.
 7. Na budynku Szkoły Podstawowej w Błażowej (pierwszy segment nad salą gimnastyczną) został odmalowany dach.
 8. Trwający remont przy budynku Przedszkola Publicznego w Błażowej realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Równocześnie prowadzone są prace budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego oraz prace termomodernizacyjne.
 9. Zakończyły się prace remontowe związane z modernizacją pomnika poświęconego pamięci partyzantów Armii Krajowej – Batalionów Chłopskich przy ul. Armii Krajowej w Błażowej. Zadanie realizowanej jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji
  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
 10. Na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błażowej zamontowana została instalacja fotowoltaiczna, a wewnątrz zostały zainstalowane klimatyzatory.
 11. W miejscowościach Piątkowa i Błażowa Dolna zostały przebudowane zatoki autobusowe
  i zamontowano nowe wiaty przystankowe.
 12. Kontynuowane są prace przy budowie budynku wielofunkcyjnego na stadionie LKS Błażowianki. Prace budowlane prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 13. Rozpoczął się trzeci etap realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa, Błażowa Dona, Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka” współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Ład. W ramach realizowanego etapu prac wykonane zostaną następujące zadania:

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa Górna,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa przy ul. Działowej,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa przy ul. Spółdzielczej oraz
w miejscowości Błażowa Dolna,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa przy ul. Ogrodowej,

– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa przy ul. Myśliwskiej.

 • Firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy kontynuuje realizacje zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Błażowa”. W ramach zamówienia przebudowywane jest 24 odcinki dróg. Prace powoli dobiegają końca. W większości zadań pozostały do wykonania pobocza, zwroty, ustawienia znaków i prace porządkowe.
 • Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego oraz przebudową dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Błażowa Dolna, Kąkolówka, Futoma w ramach środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.
 • W ramach współpracy z Powiatem Rzeszowskim został wybudowany ok. 200 metrowy odcinek chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Białka.
 • Gmina Błażowa otrzymała dofinansowanie na zadanie inwestycyjne ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego
  z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku”
 •  5 wrześnie 2023 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego
  w ramach FEP 2021-2027 na następujące zadania:

– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna,

– Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nowy Borek,

– Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Błażowa

13. Zakończona została tegoroczna zbiórka azbestu z terenu Gminy Błażowa. Łącznie zostało zebranych 270 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie dofinansowane w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Jadwiga Odój