Burmistrz Błażowej

Jerzy Kocój

przyjmuje interesantów w środy od godz. 8:00 do 15:00

pok. nr 12  tel. 17 2301720

e-mail: burmistrzblazowa@blazowa.itl.pl

ul. Plac Jana Pawła II 1
36-030 Błażowa
Centrala: (0-17) 22 97 119
Fax: (0-17) 22 97 077