SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKU GMIN PKS I RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Z PREZYDENTEM RZESZOWA KONRADEM FIJOŁKIEM

Jedno ze spotkań – Przyszłość Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej i spotkanie w sprawie transportu publicznego Związku Gmin Podkarpackiej Komunikacji Zbiorowej i Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w UrbanLabJedno z dzisiejszych spotkań – Przyszłość Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej i spotkanie w sprawie transportu publicznego Związku Czytaj dalej…