• W październiku 2023 roku została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o. z siedzibą w Zgłobieniu na realizacje zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa”. Dofinansowanie do tej inwestycji Gmina Błażowa pozyskała z Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
 • W listopadzie 2023 roku zakończył się remont budynku Przedszkola Publicznego w Błażowej.
 • W ramach podjętych działań została wykonana termomodernizacja budynku połączona
  z przebudowa dachu i montażem instalacji fotowoltaicznej.
 • Końcem listopada zakończyła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa
 • i Kąkolówka oraz budowa sieci wodociągowej przy ul. Młynarskiej. Obecnie oczekujemy na uzyskanie z Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie pozwolenia na użytkowanie obu sieci.
 • Końcem roku zakończyła się budowa wiaty przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
  w miejscowości Nowy Borek.
 • Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przebiegają prace przy budowie budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej. Zadanie współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład realizuje firma POLBUD Szczepański Tadeusz
  z siedzibą w Rzeszowie, a planowany termin zakończenia zadania ustalono do dnia 27.02.2024 rok.
 • Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
  w miejscowości Błażowa, Błażowa Dolna, Błażowa Górna, Futoma, Kąkolówka” w ramach której budowana jest obecnie sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa Górna. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o. z siedzibą w Zgłobieniu. Planowane zakończenie zadania ustalono do dnia 09.07.2024 rok.
 • Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na realizacje zadnia pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku”. Inwestycja dofinansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. „Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 – lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.