1. Końcem lutego 2024 roku zakończyły się prace przy budowie budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Błażowej. Zadanie współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zrealizowała firma POLBUD Szczepański Tadeusz z siedzibą w Rzeszowie.
 2. 29 lutego 2024 roku została podpisana umowa z firmą Usługi Inżynierskie B-Koncept Wojciech Bator z siedzibą w Błażowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji dla budynków Zespołu Szkół w Błażowej.
 3. 04 marca 2024 roku została podpisana umowa z Autorską Pracownią Projektową Iwona Matlingiewicz z siedzibą w Rzeszowie na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej na działce nr ewid. 293 w Błażowej.
 4. Trwają prace projektowe nad opracowaniem projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej
  w miejscowości Nowy Borek oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa”. Inwestycja współfinansowana ze środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Roboty budowlane przeprowadzone zostaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a planowany termin zakończenia prac budowlanych upływa końcem kwietnia 2025 roku.
 5. W miejscowości Kąkolówka Ujazdy rozpoczęły się prace projektowe budowy sieci wodociągowej. Na obecnym etapie ustalana jest z mieszkańcami trasa przebiegu sieci wodociągowej.
 6. Trwają prace projektowe przebudowy budynku starej szkoły w miejscowości Nowy Borek – Przylasek na wiejski dom kultury.
 7. Rozpoczęły się prace przygotowawcze nad realizacja zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń
  w Żłobku Maluszek w Błażowej”.  Zakres prac przewidziany na 2024 rok to wydzielenie w sali zabaw dodatkowego pomieszczenia sanitarnego, utworzenie bawialni, wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z jej ogrodzeniem, docieplenie budynku z zewnątrz,  powiększenia istniejącego parkingu o kolejne 10 miejsc postojowych oraz zakup dodatkowego wyposażenia.
 8. Początkiem marca 2024 roku zakończył się montaż nowych szyb w uszkodzonych wiatach przystankowych na terenie Gminy Błażowa.
 9. Zgodnie z zakresem rzeczowo – finansowym przebiegają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błażowa Górna. W ramach zadania wybudowane zostanie ponad 4 km sieci, a planowany termin ukończenia inwestycji ustalono do dnia 09.07.2024 rok.

Jadwiga Odój