1. W miejscowości Kąkolówka Ujazdy trwają prace projektowe budowy sieci wodociągowej. Na obecnym etapie ustalona została z mieszkańcami trasa przebiegu sieci wodociągowej.
  2. Przygotowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy na realizację zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Nowym Borku” z Programu „Olimpia”. Ogłoszono postępowanie przetargowe w systemie zaprojektuj-wybuduj.
  3. Trwają prace projektowe dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Borek Koziniec”
  4. Wkrótce rozpocznie się termomodernizacja III segmentu budynku Zespołu Szkół w Błażowej. Inwestycja dofinansowana ze środków KPO i budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”.
  5. W kwietniu 2024r została podpisana umowa z firmą Zakład Usług Budowlano – Transportowych Mazur Roman na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w żłobku Maluszek w Błażowej. Utworzenie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych”. Inwestycja dofinansowana ze środków KPO i budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”.
  6. Od kwietnia 2024r trwają prace remontowe zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w żłobku Maluszek w Błażowej. Zaadaptowanie salki gimnastycznej po szkole na bawialnie dla dzieci”. Inwestycja dofinansowana ze środków KPO i budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH+”. Zadanie wykonuje firma Usługi Malarskie JAN MALARZ Jan Barański. Planowane zakończenie zadania 31.05.2024r.
  7. Końcem kwietnia 2024r zostało zrealizowane zadanie pn. „ Dostawa wyposażenia do budynku zaplecza sportowego przy ul. Armii Krajowej 20 w Błażowej – dostawa mebli”. Zadanie wykonała firma F.H.U.P. Bryd Meble Tadeusz i Zbigniew Brydak.
  8. W kwietniu 2024r wykonano zadanie pn. „Modernizacja ogrodzenia stadionu sportowego w Błażowej”. Zadanie wykonała firma SPAX-BRAM Grzegorz Zabratowski.
  9. Trwają prace projektowe budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, drenażem i wyposażeniem przy Zespole Szkół w Błażowej.
  10. Trwają prace projektowe przy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Błażowa.

Grzegorz Dydak