WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU BŁAŻOWEJ Z POLITECHNIKĄ RZESZOWSKĄ

Samorząd Błażowej podpisał umowę współpracy z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza. Porozumienie podpisane ze strony uczelni przez Prorektora ds. rozwoju i współpracy prof. dr hab. inż. Jarosława Sępa w obecności dr inż. arch. Anny Sikory nawiązuje współpracę z samorządem naszej gminy w zakresie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w Błażowej. Wkrótce Czytaj dalej…

SERDECZNE GRATULACJE

W sobotę 1 kwietnia 2023r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Błażowej Pani Małgorzata Król i Pan Robert Kaczyński w obecności świadków, najbliższej rodziny i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zawarli związek małżeński. Państwu Kaczyńskim na Nowej Drodze Życia życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz samych szczęśliwych dni. Więcej zdjęć kliknij tutaj.