Regulamin PDF – kliknij tutaj.

REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ IMIENIA RAFAŁA RYBKI

 •     Cel turnieju
 1. Popularyzacja sportowego trybu życia  młodzieży z terenu Gminy Błażowa oraz Gmin ościennych.
 2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
 3. Popularyzacja zdrowej sportowej rywalizacji.
 •     Organizator turnieju
 1. Burmistrz Błażowej
 2. Prezes Firmy RESLOGISTIC
 3. Prezes LKS Błażowianka Błażowa.
 • Miejsce i termin rozegrania turnieju
 1.  Miejsce: Hala Sportowa w Błażowej
 2.  Termin:  25 luty 2024 r. godzina 9.30
 • Uczestnictwo
 1. W turnieju udział biorą sześcioosobowe zespoły formuła OPEN
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do turnieju przez jej przedstawiciela w terminie do dnia 20 lutego 2024 r.
 3. Warunkiem dopuszczenia drużyny do turnieju jest wystawienie minimum

      6 zawodników ( max 10 ).

 • Drużynę przed organizatorem reprezentuje Opiekun lub Kapitan Drużyny.
 • W drużynie może wystąpić max 2 zawodników występujących w drużynie LKS Błażowianka, lub innych zespołów z klas V ligi i wyższych.
 • Udzial w turnieju max. 10 zespołów, decyduje kolejność zgłoszeń. Preferowane uczestnictwo drużyn z terenu Gminy Błażowa
 • Zgłoszenia p. Józef Kmiotek tel. 662 071 723
 •    System rozgrywek
 1. Mecze rozgrywane będą w dwóch grupach systemem każdy z każdym
 2. Czas trwania meczu 15 minut, bez przerw
 3. W przypadku uzyskania przez dwie drużyny jednakowej ilości punktów decyduje korzystniejszy stosunek bramek, w przypadku jednakowej ilości punktów i bramek decyduje wynik bezpośredniego spotkania.
 4. Punktacja turnieju – za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów. Drużyna wygrywająca mecz walkowerem otrzymuje 2 punkty.
 5. O zwycięstwo w turnieju walczą drużyny, które zajęły pierwsze miejsce w swojej grupie. O trzecie miejsce walczą drużyny, które zajęły drugie miejsca w swojej grupie. O pozostałe miejsca walczą drużyny, które zajęły odpowiednio kolejne miejsca w swoich grupach.
 •   Sprawy organizacyjne oraz Przepisy gry
 1. Mecze turniejowe rozgrywane są w Hali Sportowej przy Pl. Ks. Adolfa Kowala     w Błażowej.
 2. Czas gry 15 minut.
 3. Liczba zawodników na boisku 6 (5 zawodników oraz bramkarz).
 4. Drużyna występująca na boisku musi mieć bramkarza.
 5. Zawodnicy muszą rozgrywać spotkania w strojach sportowych oraz obuwiu sportowym przystosowanym do gry w  hali.
 6. Bramkarz może chwytać piłkę wyłącznie w polu bramkowym, z zagranie ręką bramkarza poza polem bramkowym drużynie przysługuje rzut wolny bezpośredni. 
 7. Za faul popełniony w polu bramkowym na zawodniku drużyny atakującej drużyna broniąca ukarana zostaje rzutem karnym.
 8. Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów od bramki. Podczas wykonywania rzutu karnego wszyscy zawodnicy muszą znajdować się poza linią piłki.
 9. Rzut z autu wykonujemy nogą, piłka przy wznowieniu gry piłka musi stać nieruchomo na linii bocznej ewentualnie poza linią boczną.
 10. Nie obowiązuje przepis o spalonym.
 11. Aby uznać wznowienie za prawidłowe piłka podczas wznowienia gry ze środka musi zagrana na odległość równą swojemu obwodowi. 
 12. Zmiany zawodników odbywają się w strefie środkowej przy linii bocznej boiska. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wówczas, gdy jego współpartner opuści plac gry.
 13. Podczas wykonywania rzutów wolnych zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być oddaleni od piłki na odległość 3 metrów.
 14. W sprawach spornych związanych z interpretacją przepisów decyzję podejmuje Sędzia Główny.
 15. Za grę brutalną oraz niesportowe zachowanie np. używanie wulgarnych słów, słowną obrazę przeciwnika lub sędziego zawodów, zawodnik zostaje ukarany żółtą kartką oraz karą czasową 3 minuty, a przeciwko drużynie zawodnika, który dopuścił się przewinienia zostaje wykonany rzut wolny pośredni w zależności od miejsca popełnienia przewinienia. W przypadku straty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu zawodnik ukarany powraca na boisko
 16. Zawodników występujących na boisku w czasie gry obowiązuje zakaz noszenia czegokolwiek co stanowiło by zagrożenie dla samego zawodnika lub innych zawodników to jest zegarków, okularów oraz bransoletek i łańcuszków.
 17. W przypadku nieprzystąpienia drużyny do meczu zostaje ona ukarana walkowerem.
 18. W przypadku zdekompletowania drużyny podczas trwania meczu przegrywa ona mecz walkowerem. Na boisku pozostać musi minimum 4 zawodników.
 19. We wszystkich pozostałych przypadkach dotyczących rozgrywek obowiązują przepisy ogólne PZPN
 • Postanowienia organizacyjne
 1. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu
 2. Opiekun drużyny zobowiązany jest do zapoznania swoich podopiecznych

      z regulaminem turnieju oraz regulaminem obiektu.

 1. Organizator turnieju zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Głównego Organizatora turnieju
 3. Za szkody na mieniu spowodowane działaniami zawodników, odpowiedzialność ponosi opiekun drużyny.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
Kategorie: Aktualności