Zakończyła się przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Błażowej. Inwestycja zakładała przebudowę zbiornika na wodę pitną oraz budowę drugiego, wymianę całego osprzętu i urządzeń wewnątrz stacji, modernizację budynku i  dróg dojazdowych, wymianę oświetlenia, ogrodzenia oraz poprawę estetyki terenu. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4 mln zł , w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w kwocie 2 mln zł. Zmodernizowana stacja stanowi najważniejszy element sieci wodociągowej, pozwalający na jej dalszą rozbudowę.

Kategorie: Aktualności