Jestem głęboko przekonany, że samorząd to taka mała ojczyzna, w której wszyscy powinni się odnajdywać i mieć zaspokojone potrzeby bytowe. Reforma samorządowa jest chyba najlepszą rzeczą, która się w Polsce udała − mówi Jerzy Kocój, burmistrz Błażowej.

Jakie atuty wskazałby pan jako najlepiej charakteryzujące gminę?

Jerzy Kocój − Błażowa to średniej wielkości gmina położona na południe od Rzeszowa, na Pogórzu Dynowskim. To właśnie lokalizacja, krajobraz i bliska odległość od Rzeszowa wpływają na jej atrakcyjność. Coraz częściej nasze miejscowości stają się sypialnią Rzeszowa, dlatego koncentrujemy się na różnych działaniach ukierunkowanych na zapewnienie dogodnych warunków pod tym kątem: mieszkalnictwa, budownictwa jednorodzinnego czy przystosowywania działek do sprzedaży.

Wyróżnia nas również bardzo dobre zaplecze oświatowe − mamy 8 szkół podstawowych, przedszkola, żłobki i szkołę muzyczną oraz rozwiniętą sieć usługowo-handlową. Na terenie naszej gminy znajduje się większość instytucji niezbędnych do funkcjonowania mieszkańców, chociażby 2 przychodnie czy bank. Mamy też sprawnie działającą komunikację publiczną. Tworzymy przestrzeń przyjazną do życia, dbając o udogodnienia i warunki, które są dopełnieniem naturalnych walorów – zieleni lasów i pól. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać czystość i estetykę na najwyższym poziomie.

Jak ewoluuje charakter gminy?

Jerzy Kocój − Niegdyś Błażowa była gminą typowo rolniczą, dziś ten charakter już w dużej mierze się zatarł. Zostało kilkunastu hodowców bydła, producentów zbóż i ogrodników. Mimo że rolnictwo traci swój dominujący charakter, to jednak duży nacisk stawiamy na ekologię. Niedawno z naszej inicjatywy powstał pierwszy na Podkarpaciu Związek Celowy 5 okolicznych gmin „Eko-Logiczni”. W efekcie ujednoliciliśmy rynek gospodarki komunalnej, który obsługuje jedna firma wybrana w wyniku przetargu. Dzięki tym działaniom uzyskaliśmy preferencyjne stawki, co mieszkańcy odczuwają w niższych kosztach. To doskonały przykład, że działania ekologiczne mają swoje uzasadnienie ekonomiczne.

Czystość powietrza, obecność lasów i innych walorów przyrodniczych sprzyja wypoczynkowi. Czy są państwo nastawieni na turystów?

Jerzy Kocój − Staramy się rozwijać ofertę turystyczną, by zatrzymać turystów na dłużej, żeby turystyka stała się źródłem utrzymania dla części naszych mieszkańców. Wiadomo, że jeżeli się chce, żeby turysta nie zachwycił się urokami gminy przejazdem, ale żeby przyjechał specjalnie i świadomie, a zadowolony powrócił kolejny raz, musimy mieć coś do zaoferowania, zadbać o odpowiednią infrastrukturę, bazę gastronomiczną itp. Cały czas pracujemy nad tymi kwestiami i je rozwijamy. Gmina Błażowa wraz z sąsiednimi gminami weszła w skład Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Mamy wspólne plany związane z rozwojem turystyki, m.in. cykl imprez, który zatrzyma turystów w okolicy i pozwoli im lepiej poznać nasze tereny i malownicze krajobrazy. Jednak i bez tego mamy wiele do zaoferowania. Aktywności sprzyjają ścieżki do nordic walking i trasy rowerowe – przez gminę przebiega trasa Green Velo.

W ofercie mamy również tematyczne muzea, zarówno społeczne, jak i prywatne, które stworzyli i nadal tworzą ludzie z wielkim zaangażowaniem i z pasją. Dzięki eksponatom przekazanym muzeom od darczyńców, w dużej mierze mieszkańców gminy, można poznawać pożydowskie dziedzictwo Błażowej. Równie ciekawe i unikalne jest Muzeum Pisanki, a od 35 lat pielęgnujemy coroczną tradycję wystawy pisanek. Warto też odwiedzić nasze kościoły, będące pięknymi przykładami sztuki sakralnej. Miłośnicy przyrody z pewnością docenią nasze rezerwaty, np. Rezerwat Przyrody „Mójka” czy Punkt Widokowy w Kąkolówce, z którego przez lunetę można podziwiać piękny błażowski krajobraz. Potencjał mamy naprawdę duży, dlatego czynimy wiele starań, by należycie go promować, aby jak największa liczba osób dowiedziała się o walorach naszej gminy oraz jej atrakcjach i zechciała z nich skorzystać.

Błażowa

Jakimi terenami inwestycyjnymi zarządza gmina?

Jerzy Kocój − Ze względu na ukształtowanie i położenie gminy Błażowa w niedalekiej odległości od Rzeszowa mamy ograniczone możliwości pod kątem inwestycji przemysłowych, ale − jak już wspomniałem − skupiamy się na rozwoju mieszkalnictwa. Obecnie przygotowywanych jest ponad 30 działek budowlanych z pełnym uzbrojeniem, które będą gotowe do sprzedaży już w przyszłym roku. Drugi teren jest również wydzielony i przygotowany, łącznie z planem zagospodarowania zmodyfikowanym w stosunku do założeń i potrzeb sprzed 15 lat. Ponadto korzystając z rządowych propozycji mieszkań, chcemy jako gmina przystąpić razem z Rzeszowem i Krosnem do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej tzw. SIM-ów. Podjęliśmy decyzję o udziale w tym projekcie, ponieważ duża część społeczeństwa z racji obecnej sytuacji w kraju i stale rosnącej inflacji, nie mogąc sobie pozwolić na kredyt, coraz częściej interesuje się wynajmem mieszkań. Z założenia mają to być niedrogie mieszkania, z których będą mogli skorzystać „na start” szczególnie młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą w samodzielne, dorosłe życie. Jestem przekonany, że to naprawdę dobra i atrakcyjna propozycja.

Błażowa leży blisko granicy z Ukrainą. Jak wojna wpłynęła na funkcjonowanie gminy i jak mieszkańcy odnaleźli się w tych szczególnych okolicznościach?

Jerzy Kocój − Gmina Błażowa bardzo aktywnie włączyła się w pomoc obywatelom Ukrainy poprzez różnego rodzaju działania i zbiórki. Angażowali się zarówno sami mieszkańcy, jak i przedstawiciele różnych grup – od strażaków po panie z kół gospodyń wiejskich. Bardzo szybko można było zaobserwować wymierne efekty w tym zakresie. W początkowym okresie wojny i napływu uchodźców gościliśmy na terenie naszej gminy ponad sto osób z Ukrainy, co było niemałym wyzwaniem, ale stopniowo rozwiązywane były różne kwestie związane z przyjęciem i pomocą naszym sąsiadom w tej trudnej dla nich sytuacji.

Czy Błażowa należy do gmin, które skorzystały z finansowego zastrzyku funduszy europejskich?

Jerzy Kocój − Tak. Podobnie jak inne samorządy, gmina Błażowa miała możliwość skorzystania z finansowej pomocy unijnej, niezbędnej do realizacji różnego rodzaju inwestycji, bez których nie wyglądałaby i nie funkcjonowałaby tak, jak ma to miejsce obecnie. Jeżeli ktokolwiek kwestionowałby dziś korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej, to prawdopodobnie nie do końca potrafi się odnaleźć w obecnej rzeczywistości. Bez tych środków wiele inwestycji realizowanych w całej Polsce nie byłoby możliwych do wykonania.

Jakie zadania stoją aktualnie przed gminą?

Jerzy Kocój − Priorytetem związanym z planami rozwojowymi gminy Błażowa jest dziś strategiczne działanie w obszarze kanalizacji sanitarnej. Inwestycja, którą właśnie rozpoczęliśmy, obejmuje prawie 17 km sieci kanalizacyjnej z 4 przepompowniami oraz 2 km sieci wodociągowej z jedną przepompownią. To inwestycja za prawie 10 mln zł. Kolejna inwestycja to przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Błażowej wraz z budową 2 zbiorników wody zapasowej za kwotę ponad 4 mln zł. To wspólne priorytety samorządu i gospodarki komunalnej. Zamierzamy zrealizować też projekt nowej oczyszczalni ścieków i stopniowo przyłączać do sieci kanalizacyjnej kolejne miejscowości. W bliskich planach jest także rozbudowa sieci gazowej.

Jak już wspominałem, równolegle będziemy rozwijać budownictwo mieszkaniowe i inwestować w budowę oraz modernizację dróg, co jest niezbędne w każdej gminie. Oświata w gminie bardzo dobrze funkcjonuje, dlatego chcielibyśmy utrzymać ten poziom. W tym celu zdobywamy duże środki na dofinansowanie m.in. rozbudowy i wyposażenie szkół. W tej chwili projektujemy kolejną dużą salę gimnastyczną dla jednej z placówek. W związku ze znacznym wzrostem urodzeń w gminie staramy się także zapewnić rodzicom dzieci jeszcze większy dostęp do miejsc w żłobku. Z myślą o starszych mieszkańcach mamy w planach utworzenie Dziennego Domu Seniora.

Jestem głęboko przekonany, że samorząd to taka mała ojczyzna, w której wszyscy powinni się odnajdywać i mieć zaspokojone potrzeby bytowe. Reforma samorządowa jest chyba najlepszą rzeczą, która się w Polsce udała.

Rozmawiał Mariusz Gryżewski

Źródło artykułu https://rynekinwestycji.pl/ kliknij tutaj.

Kategorie: Aktualności