7 maja 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Błażowej odbyła się I sesja nowej Rady Miejskiej w Błażowej kadencji 2024-2029. Przewodniczącym Rady Miejskiej został Wojciech Kruczek, na wiceprzewodniczącą została wybrana Elżbieta Pęcka – serdecznie gratulujemy.

Burmistrzowi oraz wszystkim radnym życzymy wytrwałości w dążeniu do wprowadzania pozytywnych zmian w naszej małej ojczyźnie oraz wielu sukcesów i satysfakcji płynącej z pracy w samorządzie. Wierzymy, że zaufanie, którym obdarzyli Państwa wyborcy zaprocentuje w kolejnych latach wytężoną pracą na rzecz lokalnej społeczności i przyczyni się do dalszego rozwoju naszego miasta i regionu.

Więcej zdjęć kliknij tutaj.

Redakcja „Kuriera Błażowskiego”

Kategorie: Aktualności