Jak co roku, w pierwszą niedzielę września na Stadionie Sportowym w Błażowej odbyło się gminne święto plonów, podczas którego mieszkańcy naszej gminy zebrali się, aby świętować zakończenie tegorocznych prac polowych oraz podziękować za zebrane plony.

Starostowie dożynek Anna i Artur Jakubczykowie.

Uroczyste obchody dożynkowe rozpoczęły się już o godz. 13:30 przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Błażowej, gdzie uformował się barwny korowód wieńcowy, któremu w drodze na uroczystą Mszę świętą w Kościele Parafialnym w Błażowej przewodziła Orkiestra Dęta GOK w Błażowej. Podczas podniosłego nabożeństwa homilię wygłosił dziekan Dekanatu Błażowa ks. prał. Jacek Rawski, w której podziękował rolnikom za tegoroczne zbiory oraz poświęcił wieńce dożynkowe, które przygotowano z okazji tegorocznego święta plonów.

Po zakończeniu sakralnej części uroczystości, korowód dożynkowy przy dźwiękach błażowskiej orkiestry dętej uroczyście przemaszerował na płytę stadionu sportowego, gdzie
o godz. 15:00 miały rozpocząć się oficjalne obchody tego jakże ważnego dla naszej społeczności święta. Po przybyciu na miejsce i zajęciu miejsc przez zaproszonych gości, błażowska Orkiestra Dęta otworzyła obchody tegorocznych dożynek uroczystym odegraniem Mazurka Dąbrowskiego i Roty. Gdy ucichły instrumenty, głos zabrał burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, który powitał znamienitych gości, wśród których znaleźli się m.in. Ewa Leniart –wojewoda podkarpacki, Józef Jodłowski – starosta rzeszowski, Zbigniew Micał – dyrektor Biura Polskiego Stronnictwa Ludowego w Rzeszowie, Jerzy Bator – w iceprezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej czy też Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Po podniosłych wystąpieniach i przemówieniach zaproszonych gości, nadszedł czas na przedstawienie przez burmistrza starostów dożynek, którymi w tym roku byli Anna i Artur Jakubczykowie. Następnie, zgodnie z tradycją, przekazali oni na ręce naszego włodarza  bochen wiejskiego chleba, który został rozdzielony wśród zebranych gości.

Janusz Świst zrobił miłą niespodziankę Burmistrzowi.

Kolejnym punktem oficjalnych obchodów tegorocznych dożynek była prezentacja
i wręczenie wieńców dożynkowych przypisanym im instytucjom. Na tegoroczne uroczystości przygotowanych zostało 10 wieńców, które pięknie wyeksponowane na balach słomy przed sceną błażowskiego grzybka, zostały wykonane przez :

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Białce dla Samorządu Województwa Podkarpackiego,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kąkolówce dla Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Błażowej Górnej „Górnianki” dla Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Futomie dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
 • Stowarzyszenie „Babski Młyn” dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Trzebownisku,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Piątkowej dla Gminnej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Błażowej,
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Borku Przylasku dla Banku Spółdzielczego w Błażowej
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Wilczaka dla Gospodarki Komunalnej w Błażowej,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Borku dla Spółdzielni Kółek Rolniczych w Błażowej,
 • OSP Błażowa Dolna – Mokłuczka dla Samorządu Gminy Błażowa.

Wszystkie wieńce wzięły również udział w konkursie na „Tradycyjny
i współczesny wieniec dożynkowy”, a ich oceną zajęła się specjalnie do tego powołana komisja konkursowa, w składzie :


– Emilia Jakubiec-Lis – enograf, kulturoznawca, Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie,

– Dorota Ząbek – regionalistka, animator kultury ludowej, pedagog,

– Lidia Domin-Trzpis – plastyk, Gminny Ośrodek Kultury w Błażowej

Podczas gdy jury obradowało nad wynikami konkursu, na zebranych na stadionie sportowym w Błażowej gości czekały różne dodatkowe atrakcje. Wśród nich znalazły się m.in. stoiska z tradycyjnym ludowym jadłem przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich i wystawców indywidualnych, rękodzielnicy, strefy zabaw dla najmłodszych czy też pokaz sprzętu rolniczego, przygotowany przez miejscowych rolników. Prowadzona była również zbiórka na leczenie ciężko chorej Poli Matuszek, podczas której udało się zebrać 2 388,53 zł. Nie lada atrakcją był również pokaz sztuki kowalskiej, który można było zobaczyć na stoisku Janusza Śwista – kowala z Futomy, który kontynuuje rodzinne tradycje
w prowadzonej przez siebie zagrodzie kowalskiej „Hefajstos”. Poza tym odwiedzić można było także stoiska PODR w Boguchwale, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy też  Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Po oficjalnej części programu przyszedł czas na część artystyczną. O godzinie 16:00 na scenie pojawił się Zespół Obrzędowy Futomianie, który zaprezentował widowisko pt. „Sprzedawanie swaszki”. Artyści ludowi z Futomy w tanecznym spektaklu przedstawili fragment „Futomskiego wesela”, w którym oddawca prosi drużbę o taniec ze swaszką, lecz gdy zaczynają się tańce, ta zaczyna kuleć. Na szczęście pojawia się babka, która przynosi zioła do nacierania, ratując tym samym z opresji swaszkę.

Gdy opadł kurz po energicznym występnie Futomian, nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursów. W pierwszej kolejności wręczono nagrody w organizowanym przez burmistrza Błażowej oraz firmę Agrocentrum konkursie na „Najpiękniejszy Ogród”. Następnie protokół
z posiedzenia komisji konkursowej „Tradycyjnego i współczesnego wieńca dożynkowego” odczytała Pani Emilia Jakubiec-Lis. Po gratulacjach, wręczeniu pamiątkowych dyplomów
i wspólnym pamiątkowym zdjęciu, na scenie pojawiła się prezes błażowskiej Gospodarki Komunalnej – Pani Jadwiga Szermach, która podsumowała tegoroczną akcję „Sprzątania Świata”. W ramach uznania dla uczniów Zespołu Szkół w Błażowej biorących udział w tym szlachetnym przedsięwzięciu, przekazała ona na ręce dyrektor ZS Marii Kruczek oficjalne podziękowania, za czynny udział w akcji. Poza tym rozstrzygnięty został również konkurs zorganizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którego laureatów wyłoniła Pani Agata Borcz.

W dalszej części programu nastąpiła kontynuacja części artystycznej. O godzinie 17:00 na scenie pojawił się Zespół Śpiewaczy „Matysowianie” oraz Kapela Podwórkowa „Wysoczanie”. Zwieńczeniem tegorocznych dożynek gminnych był koncert gwiazdy wieczoru, którą był zespół „Orkiestra Świętego Mikołaja” z Lublina. Zespół grający nieustannie od 1988 roku zaprezentował błażowskiej publiczności przegląd swojej folkowej twórczości, na którą składa się w sumie 11 wydanych studyjnych albumów. Po zakończonym koncercie, o dobrą zabawę zatroszczył się zespół High Five, z którym przy dźwiękach największych polskich
i zagranicznych przebojów bawiliśmy się do późnych godzin nocnych.

Podsumowując, tegoroczne dożynki pokazały jak nadal ważne dla naszej społeczności jest to święto. Pomimo ciężkich czasów, jakie nastały dla rolnictwa i rolników, wciąż żyją wśród nas osoby, które przez swoją ciężką pracę na roli kontynuują spuściznę swoich przodków, jednocześnie nie pozwalając zaginąć nie tylko tradycji i obrządkom związanym z świętem plonów, ale także zapewniając nam codziennie ekologiczne i świeże warzywa na naszych stołach.

Kamil ZagórskiKierujemy szczególne podziękowania dla przedstawicieli poszczególnych grup wieńcowych za przygotowanie przepięknych wieńców. Dziękujemy księdzu dziekanowi Jackowi Rawskiemu i wszystkim pozostałym księżom za ofiarę Mszy świętej, starostom dożynek Annie i Arturowi Jakubczykom, sponsorom, druhom z OSP Futoma i Policji za zabezpieczenie imprezy, pracownikom GOK i samorządu gminnego, Paniom z Zespołu Szkół w Błażowej, Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, pracownikom błażowskiego oddziału PODR, właścicielom wystawionego sprzętu rolniczego, Januszowi Świstowi, Orkiestrze Dętej GOK w Błażowej, Zespołowi Obrzędowemu Futomianie, Zespołowi Śpiewaczemu „Matysowianie”, Kapeli Podwórkowej „Wysoczanie”, Orkiestrze Świętego Mikołaja, zespołowi High Five oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji Gminnych Dożynek.


Wsparcia finansowego i rzeczowego dla dożynek gminnych 2022 udzielili:

 • Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Błażowej
 • Firma MIX z Błażowej.,
 • Firma INSTAL-TRANS Krzysztof Bator.

Jerzy Kocój – burmistrz Błażowej

Andrzej Wróbel – sekretarz Gminy Błażowa

Wieńce dożynkowe w PDF – kliknij tutaj.

Dary dożynkowe

Dożynki

Pan burmistrz otrzymał

kowadło – podłoże,

na którym dla gminy

los szczęścia kuć może.

Zofia Wielgos

Kategorie: Aktualności